Palvelut

Soran ja kallion murskausta
Soran, kiven ja maa ainesten seulontaa
Sahateollisuuden konepalvelut
Vientitukkiterminaali palvelut
Maanrakennus työt
Tienrakennus
Erikoiskuljetukset, myös kansainväliset
Vienti ja tuontipalvelut, suuret ja pienet